Spaľovne

Ochranári vyzývajú košických poslancov, aby odmietli zväčšenie spaľovne

09.07.2007
Mimovládne organizácie Priatelia Zeme - SPZ, Sosna a Abovská osa žiadajú poslancov košického mestského zastupiteľstva, aby nepodporili priemyselný plán spoločnosti Kosit. Tá chce zväčšiť košickú spaľovňu odpadov na takmer 200 000 ton ročne a od mesta žiada podporu niekoľko sto miliónovej investície, pričom doteraz nezverejnila jej celkovú výšku.

Košičania spúšťajú petíciu proti zvyšovaniu množstva spaľovaných odpadov

04.07.2007
Obyvatelia Košíc a okolitých obcí začínajú petičnú akciu proti plánovanému zvýšeniu množstva spaľovaných odpadov a zväčšovaniu kapacity košickej spaľovne. Chcú tak presvedčiť poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, aby nepodporili priemyselný plán spoločnosti Kosit, ktorá chce spaľovať viac odpadov.

Dirty truths

Brožúra Priateľov Zeme Anglicko zhrňujúca výsledky štúdie ktorá preukázala, že spaľovne odpadov nedokážu vyrábať "zelenú energiu", naopak produkujú porovnateľné emisie skleníkotvorných plynov než fosilné energetické zdroje (v anglickom jazyku), máj 2006.

Priatelia Zeme-SPZ diskutovali so zdravotníkmi o spaľovaní odpadov

25.11.2006
Spaľovanie odpadov v zdravotníctve, používanie PVC, ortuti a triedenie odpadov v nemocniciach boli témami minulotýždňového seminára spoločnosti Priatelia Zeme - SPZ Efektívne zdravotníctvo bez poškodzovania zdravia a prostredia, na ktorom sa v Žiline zúčastnili odborníci z Poľska, Českej republiky a Slovenska.

Vzácna šanca na pochvalu politikov

Dátum vydania: 
15.02.2007
Úvodný text: 

Príležitosť vysloviť uznanie nad skutkami politikov sa človeku nenaskytne príliš často. Jednoznačný výsledok hlasovania Európskeho parlamentu, ktorý v utorok rokoval o odpadoch ,však príjemne prekvapil aj tých najväčších optimistov

Telo textu: 

Poslanci najprv veľkou väčšinou zamietli nešťastný návrh Európskej komisie preklasifikovať spaľovanie odpadov zo “   zneškodňovania” na “zhodnocovanie”. Veľmi dobre si totiž uvedomovali, že by táto, na prvý pohľad drobná terminologická úprava , umožňovala vyvážať odpad z bohatých krajín západnej Európy do tých chudobnejších, vrátane Slovenska. O nebezpečnosti tohto návrhu svedčí aj to, že ho zamietli poslanci bez ohľadu na svoju stranícku príslušnosť.

Ďalšou dobrou správou je, že každý štát EÚ musí do roku 2020 recyklovať minimálne polovicu svojho komunálneho odpadu. Zatiaľ túto progresívnu požiadavku z európskej 25-ky spĺňajú iba Rakúsko a Belgicko, pričom tesne pod hranicou sa nachádzajú Holandsko, Nemecko a škandinávske krajiny. Situácia na Slovensku sa začala rapídne zlepšovať pred šiestimi rokmi, keď bol prijatý Zákon o odpadoch. V súčasnosti recyklujeme približne 18 percent domácich odpadov a nie je dôvod, aby sme v blízkej budúcnosti našich západných susedov nedobehli. Najmä, keď europoslanci zaviazali členské štáty, aby zapezpečili triedený zber pre všetky hlavné materiály, ktoré je možné recyklovať. K takémuto rozhodnému postoju ich pravdepodobne dohnali varovania Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Tá už dlhšie upozorňovala, že ak sa tento závažný problém nebude urýchlene riešiť, do roku 2020 vzrastie objem odpadov na jedného obyvateľa až o 43 %. Zneškodňovať takéto množstvo odpadu by znamenalo stále viac spaľovania, čo pôsobí na klímu mimoriadne nepriaznivo.

Tým, že europoslanci dávajú prednosť recyklovaniu pred spaľovaním, poskytujú verejnosti aj viac šancí nájsť si prácu a znižujú závislosť krajiny na drahom dovoze surovín.

Výsledky hlasovania Európskeho parlamentu poskytujú ekonomikám členských štátov návod, ako efektívnejšie nakladať so zdrojmi, ktoré v súčasnosti využívame. Pri jasne zadefinovaných cieľoch a časových rámcoch je už iba na vládach členských krajín, aby tieto progresívne opatrenia zaviedli do praxe. A na verejnosti a mimovládnych organizáciách zas je aby kroky národných kabinetov v tejto súvislosti pozorne sledovali.

Témy: 
Organizácia (c): 

Európsky parlament za znižovanie odpadov

14.02.2007
Priatelia Zeme privítali hlasovanie Európskeho parlamentu, ktorý svojim uznesením podporil prevenciu vzniku odpadu a recyklovanie. Environmentálne skupiny tiež gratulujú europoslancom k zamietnutiu návrhu, ktorého cieľom bolo preklasifikovanie spaľovania. To by umožnilo transport odpadu a jeho spaľovanie v zahraničí.

Stránky