Spaľovne

Vzácna šanca na pochvalu politikov

Dátum vydania: 
15.02.2007
Úvodný text: 

Príležitosť vysloviť uznanie nad skutkami politikov sa človeku nenaskytne príliš často. Jednoznačný výsledok hlasovania Európskeho parlamentu, ktorý v utorok rokoval o odpadoch ,však príjemne prekvapil aj tých najväčších optimistov

Telo textu: 

Poslanci najprv veľkou väčšinou zamietli nešťastný návrh Európskej komisie preklasifikovať spaľovanie odpadov zo “   zneškodňovania” na “zhodnocovanie”. Veľmi dobre si totiž uvedomovali, že by táto, na prvý pohľad drobná terminologická úprava , umožňovala vyvážať odpad z bohatých krajín západnej Európy do tých chudobnejších, vrátane Slovenska. O nebezpečnosti tohto návrhu svedčí aj to, že ho zamietli poslanci bez ohľadu na svoju stranícku príslušnosť.

Ďalšou dobrou správou je, že každý štát EÚ musí do roku 2020 recyklovať minimálne polovicu svojho komunálneho odpadu. Zatiaľ túto progresívnu požiadavku z európskej 25-ky spĺňajú iba Rakúsko a Belgicko, pričom tesne pod hranicou sa nachádzajú Holandsko, Nemecko a škandinávske krajiny. Situácia na Slovensku sa začala rapídne zlepšovať pred šiestimi rokmi, keď bol prijatý Zákon o odpadoch. V súčasnosti recyklujeme približne 18 percent domácich odpadov a nie je dôvod, aby sme v blízkej budúcnosti našich západných susedov nedobehli. Najmä, keď europoslanci zaviazali členské štáty, aby zapezpečili triedený zber pre všetky hlavné materiály, ktoré je možné recyklovať. K takémuto rozhodnému postoju ich pravdepodobne dohnali varovania Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Tá už dlhšie upozorňovala, že ak sa tento závažný problém nebude urýchlene riešiť, do roku 2020 vzrastie objem odpadov na jedného obyvateľa až o 43 %. Zneškodňovať takéto množstvo odpadu by znamenalo stále viac spaľovania, čo pôsobí na klímu mimoriadne nepriaznivo.

Tým, že europoslanci dávajú prednosť recyklovaniu pred spaľovaním, poskytujú verejnosti aj viac šancí nájsť si prácu a znižujú závislosť krajiny na drahom dovoze surovín.

Výsledky hlasovania Európskeho parlamentu poskytujú ekonomikám členských štátov návod, ako efektívnejšie nakladať so zdrojmi, ktoré v súčasnosti využívame. Pri jasne zadefinovaných cieľoch a časových rámcoch je už iba na vládach členských krajín, aby tieto progresívne opatrenia zaviedli do praxe. A na verejnosti a mimovládnych organizáciách zas je aby kroky národných kabinetov v tejto súvislosti pozorne sledovali.

Témy: 
Organizácia (c): 

Európsky parlament za znižovanie odpadov

14.02.2007
Priatelia Zeme privítali hlasovanie Európskeho parlamentu, ktorý svojim uznesením podporil prevenciu vzniku odpadu a recyklovanie. Environmentálne skupiny tiež gratulujú europoslancom k zamietnutiu návrhu, ktorého cieľom bolo preklasifikovanie spaľovania. To by umožnilo transport odpadu a jeho spaľovanie v zahraničí.

Priatelia Zeme - SPZ zistili vysoký obsah toxických látok vo vajíčkach z okolia košickej spaľovne odpadov

21.03.2005
Až takmer štvornásobne prekračujú hodnoty dioxínov* v slepačích vajciach z obcí z okolia košickej spaľovne komunálnych odpadov normy EÚ. Analýza, ktorú si nechali vypracovať Priatelia Zeme - SPZ**, navyše ukazuje aj dvojnásobné prekročenie limitov, ktoré navrhuje EÚ pre polychlórované bifenyly (PCB).

Výsledky medzinárodného výskumu znečistenia vajec toxickými látkami sú alarmujúce

28.04.2005
Priatelia Zeme-SPZ v marci upozornili, že vzorky slepačích vajec z okolia košickej spaľovne obsahujú štyrikrát viac jedovatých dioxínov, ako povoľujú limity EÚ. Tento týždeň boli zverejnené výsledky analýz v ďalších šestnástich krajinách. Údaje, ktoré priniesli, sú alarmujúce.

Budeme z našich daní dotovať spaľovanie nebezpečných odpadov súkromných priemyselných firiem?

28.06.2005
Priatelia Zeme-SPZ upozorňujú, že straty plánovanej spaľovne nebezpečného odpadu v Šali budú napokon hradiť občania. O negatívach projektu mieni organizácia informovať Európsku komisiu a poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Projekt spaľovne v Šali potláča ekologickejšie alternatívy

29.06.2005
V súvislosti s plánovanou výstavbou spaľovne nebezpečného odpadu v Šali vypracovali Priatelia Zeme-SPZ odborný posudok vplyvov projektu na životné prostredie. Upozorňujú v ňom, že projekt obsahuje mnoho nedostatkov a že zamlčiava informácie, ktoré sú potrebné pre jeho objektívne posúdenie.

Spaľovňu nebezpečných odpadov odmietli v Šali aj v Tornali

04.07.2005
Výstavbu spaľovní nebezpečného odpadu minulý týždeň odmietli v dvoch slovenských mestách - Šali a Tornali. Priatelia Zeme-SPZ to považujú za signál pre úrady aj priemyselné podniky, aby sa zamerali na čistejšie spôsoby nakladania s nebezpečným odpadom.

Aj moderné spaľovne nebezpečných odpadov sú škodlivé

06.10.2005
Slovensko za posledný rok zaznamenalo 6 zámerov v súvislosti s výstavbou spaľovní nebezpečných odpadov. Podľa Priateľov Zeme-SPZ je takýto vývoj poľutovaniahodný a naznačuje zaostávanie za vyspelými krajinami, ktoré spaľovne nahrádzajú čistejšími a lacnejšími alternatívami.

Stránky