Chcete vo vašom okolí spaľovňu odpadov? (leták)

Publikácia