obce / firmy

KOMPOSTOVANIE V EÚ II. - FARMOVÁ KOMPOSTÁREŇ V PREGARTENE, Rakúsko

02.12.2006

Jednou z kompostární, ktorú sme navštívili v rámci medzinárodnej konferencie BIOODPAD – KOMPOST - PÔDA organizovanej European Compost Network (ECN) v dňoch od 24.10. do 26.10.2006 v St. Pöltene v Dolnom Rakúsku, bola aj farmová kompostáreň pána Bodingbauera z Pregartenu.

Stránky