obce / firmy

PVC v zdravotníctve - list faktov

PVC znečisťuje prostredie a ohrozuje zdravie ľudí nielen z hľadiska ftalátov, ale z hľadiska celého životného cyklu – od výroby, cez použitie až po jeho zneškodnenie. Pri výrobe a následnom zneškodnení PVC vzniká mnoho škodlivých látok, ako sú dioxíny, ale aj plynný chlór, HCl, ťažké kovy a pod.

KOMPOSTOVANIE v EÚ V. - BIOFARMA „GROWING WITH GRACE“

18.05.2007

Exkurzia na biofarme s názvom „Growing with Grace“ sa uskutočnila 8. júna 2006 ako ďalšia časť sprievodného programu 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií (Priatelia Zeme – SPZ zo Slovenska, Community Composting Network z Veľkej Británie, Ecological Recycling Society z Grécka, Česká zemědělská univerzita z Českej republiky a Reuse and Recycling European Union Social Enterprises z Belgicka) v rámci medzinárodného projektu EÚ „Growing with Compost“.

Halting the child brain drain, štúdia v angličtine

01.12.2006
V priebehu roka 2006 sa 250 žien z 21 krajín sveta podrobilo výskumu - testovaniu vlasov na obsah ortute, ktorý odzrkadľuje jej prítomnosť v organizme. Výsledky celého výskumu, informácie o škodlivosti ortute, závažných zdravotných rizikách, snahách o jej elimináciu prostredníctvom obmedzení na celoeurópskej úrovni a mnohé ďalšie informácie podáva štúdia organizácií Health Care Without Harm a Health and Environment Alliance v angličtine.

Dirty truths

Brožúra Priateľov Zeme Anglicko zhrňujúca výsledky štúdie ktorá preukázala, že spaľovne odpadov nedokážu vyrábať "zelenú energiu", naopak produkujú porovnateľné emisie skleníkotvorných plynov než fosilné energetické zdroje (v anglickom jazyku), máj 2006.

Stránky