obce / firmy

Sú vhodné pre malé deti v škôlke automatické osviežovače vzduchu?

Úvodný text: 

Naša pani riaditeľka v materskej škole zakúpila deťom automatické osviežovače vzduchu. Nie som odborník na chémiu, no prečítala som už zopár článkov o tom, že sú zdraviu škodlivé a niektoré dokonca karcinogénne. Neviem ako riaditeľku presvedčiť, aby neohrozovala zdravie detí, ktoré do tej škôlky chodia. Štátna škôlka je platená aj z mojich peňazí a ja nechcem, aby moje dieťa dýchalo chemikáliu, ktorá je každú pol hodinu púšťaná do vzduchu.

Telo textu: 

Bežne predávané osviežovače vzduchu obsahujú syntetické vône, sú zmesou chemických látok, ktoré sa dostávajú dýchaním priamo do tela: formaldehyd, naftalén, xylén, fenol, etanol, kresol, syntetické pižmo. Hoci majú osviežovače vzduchu rôzne certifikáty, tieto látky, z ktorých sa skladajú, sú zmesou alergénov, spúšťačov astmy, často aj karcinogénov, ovplyvňujú centrálnu nervovú sústavu. V roku 1989 Americký národný inštitút pre pracovnú bezpečnosť a zdravie ohodnotil 2982 druhov týchto látok ako škodlivých pre zdravie, z toho 884 ako toxických.

Základom syntetických vôní sú syntetické pižmá, chemikálie používané ako náhrada podstatne drahšieho, prírodného pižma. Používajú sa aj v množstve ďalších výrobkov dennej spotreby, vrátane pracích prostriedkov, krémov...
Sú to perzistentné chemikálie, to znamená, že v životnom prostredí ako aj vo vnútri organizmu dokážu pretrvať veľmi dlho a len veľmi ťažko sa odbúravajú. Syntetické pižmá boli zistené aj v ľudskej krvi a v materskom mlieku. Narúšajú hormonálny systém, znižujú obranyschopnosť organizmu voči iným toxickým látkam.

Takéto syntetické vône rozhodne nepatria do priestorov materskej školy. Proti sú aj úrady verejného zdravotníctva. Konkrétne Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, s ktorým sme rokovali, použitie takýchto prípravkov úplne zakazuje. Stretli sme sa aj s používaním aromaterapie v materských školách. V tejto súvislosti chcem len upozorniť, že nie všetky vonné oleje sú prírodné, môžu to byť len ich lacnejšie syntetické náhrady, preto by sme ich zloženiu mali venovať veľkú pozornosť a používať iba 100 % prírodné oleje a silice v nízkych koncentráciách.

Ak Vašu pani riaditeľku nepresvedčia tieto argumenty, mnohé publikované štúdie o syntetických arómach, ani naša odborná štúdia o toxických látkach (rozposielaná v týchto dňoch materským školám po celom Slovensku), potom Vám odporúčam kontaktovať jednak zriaďovateľa materskej školy – mestský alebo obecný úrad a jednak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý má na starosti hygienu materských škôl.

Katarína Pačayová

Cieľová skupina: 
Kľúčové slová: 

Stránky