obce / firmy

ZDRAVOTNÍCTVO BEZ ORTUTI

Čoraz viac nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení prijíma politiku "zelenej nemocnice", ktorej súčasťou je aj eliminácia toxickej ortuti, ktorá priamo ohrozuje zdravie zamestnancov zariadení, ale aj pacientov. Nasledujúci text vzťahujúci sa skôr na USA je však aktuálny aj pre naše pomery.

Znižovanie odpadu v zdravotníckych zariadeniach

Zdravotnícke zariadenia produkujú rozličné druhy odpadov, ktoré podľa Európskych usmernení patria do 5 základných kategórií. Aby tieto odpady neohrozovali bezpečnosť ľudí a životného prostredia, musia byť riadne označené, separované a musí s nimi byť patrične nakladané. Bohužiaľ, nevhodným konaním často dochádza k zmiešaniu rôznych skupín odpadov dokopy. Výsledkom je celkovo nebezpečný odpad, ktorého zneškodnenie si žiada ekonomicky náročné procesy, ktoré naviac majú vysoko negatívne vplyvy na prostredie.

Milióny na liečbu nájdeme v nemocničných košoch

Stretli ste sa v nemocnici s nádobami na separovaný zber? Ak aj áno, boli naozaj využívané alebo spĺňali len akúsi “environmentálne estetickú“ funkciu? Väčšina nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení produkuje množstvo zbytočného odpadu a hádže tak do koša obrovské finančné prostriedky.

Metabolity ftalátov môžu zmeniť hladiny hormónov štítnej žľazy u mužov

01.10.2007

Štúdia o vplyve ftalátov na množstvo hormónov štítnej žľazy ukázala, že muži s vyšším obsahom produktu metabolizmu ftalátov zvaného MEHP (monoetyl-hexylftalát) v moči mali nižšie množstvo dvoch hlavných hormónov vylučovaných štítnou žľazou - tyroxínu (T4) a trijódtyronínu (T3) v krvi.

Kompostovanie v EÚ VI. - Kompostáreň CMC Námĕšť a.s.

04.06.2007

Exkurzie na kompostárni spoločnosti CMC Náměšť a.s. som sa zúčastnil v rámci kurzu Biologické spracovanie odpadu, ktoré organizovala Zemědělská ekologická regionální agentúra (ZERA) v Náměšti nad Oslavou v Čechách. Po kompostárni nás sprevádzala Ing. Lucie Valentová a Ing. Květuše Hejátková.

Stránky