Obsah dioxínov vo vajíčkach odobratých Priateľmi Zeme - SPZ z okolia košickej spaľovne odpadov

Článok

• Podrobnejšie informácie a komentár k výsledkom analýz (.doc) • Dioxin in Eggs near Košice Incinerator - Report (eng.)(.doc) • Podrobné údaje o nameraných hodnotách medzinárodného výskumu znečistenia vajec toxickými látkami (.doc)

Cieľová skupina: 
Typ informácie: