Využívajú prevádzkovatelia spaľovní greenwashing na školách?

Článok
10.11.2023

Vďaka greenwashingu môžu mnohí z nás uveriť, že energetické zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov je čistým zdrojom energie, ktorý nás navyše zbaví nerecyklovateľného odpadu a tak vyrieši problém s odpadmi. Je prirodzené, že všetky spoločnosti sa snažia prezentovať v čo najlepšom svetle, často sa pri tom stáva, že uvádzajú tvrdenia, ktoré nie sú úplne pravdivé alebo sú zavádzajúce. V predošlom článku sme uvádzali príklady, ako spaľovne vytvárajú zelený obraz o svojej činnosti vo verejnom priestore.

V nasledujúcom článku uvádzame príklady, kedy spaľovne využili klamlivé tvrdenia v učebných materiáloch určených pre žiakov.

Greenwashing prevádzkovateľov spaľovní na školách v Spojenom kráľovstve

Spravodajská webová stránka OpenDemocracy vo svojom článku informovala o niekoľkých prípadoch, kedy prevádzkovatelia spaľovní v Spojenom kráľovstve využívali greenwashing na školách.

Bolo to napríklad v prípade, keď spoločnosť Veolia, ktorá prevádzkuje 10 spaľovní v Spojenom kráľovstve dodala školám učebný materiál s videom, ktoré opisuje jednu z jej spaľovní ako „úplne zelený závod“. Vo svojich poznámkach pre školy uviedla, že učitelia by mali žiakom povedať, že spaľovne, ktoré nazýva zariadeniami na energetické zhodnocovanie sú „dôležitým zdrojom obnoviteľnej, udržateľnej energie“. Práve táto spomínaná spaľovňa mala minulý rok intenzitu fosílneho uhlíka takmer takú vysokú ako uhoľné elektrárne. Priemerná britská spaľovňa odpadov produkuje viac ako dvojnásobok CO2 na jednotku elektriny v porovnaní s elektrárňou na zemný plyn a niektoré majú vyššiu uhlíkovú intenzitu ako uhoľné elektrárne. V článku sa uvádza, že v minulom roku 57 britských spaľovní vyprodukovalo spolu viac ako sedem miliónov ton oxidu uhličitého na báze fosílnych palív, najmä zo spaľovania plastov. Viac ako polovica spáleného plastového odpadu je podľa jeho analýzy buď ľahko recyklovateľná alebo potenciálne recyklovateľná.

Ďalšia firma Viridor, ktorá organizuje školské výlety do svojej spaľovne Ardley v Oxfordshire, učí deti „ako Viridor premieňa to, čo sa nedá recyklovať, na životne dôležitú obnoviteľnú energiu“. Učebné materiály vytvorené touto spaľovňou vynechávajú, že spaľovanie spôsobuje emisie skleníkových plynov a zavádzajúco uvádzajú, že odpad, ktorý spaľuje je nerecyklovateľný, pričom ignorujú britskou vládou zadanú štúdiu, ktorá zistila, že viac ako polovica spáleného odpadu je ľahko recyklovateľná [1].

Používa sa aj u nás pri vzdelávaní žiakov greenwashing?

Zariadenie na energetické využitie odpadov ZEVO, ktoré prevádzkuje spoločnosť KOSIT v roku 2007 v areáli zriadilo aj Centrum environmentálnej výchovy pre žiakov materských, základných a stredných škôl. Okrem exkurzie do priestorov spaľovne a triediacich liniek jednotlivých druhov odpadu sa žiaci zúčastňujú aj enviro-vzdelávacích aktivít.

O jednej exkurzii, ktorej sa zúčastnili prváci z košického osemročného gymnázia je napísaný článok na portáli Čierna labuť. Žiakov počas tejto exkurzie sprevádzali lektorka a manažérka Centra environmentálnej výchovy. V článku je uvedené nasledovné tvrdenie lektorky:
Pri spaľovaní odpadu sa tvorí aj dym, ktorý vidíme stúpať z vysokého komína. „Netreba si to predstaviť tak, že keďže pálime odpad, tak z komína stúpa čierny dym. Máme biely dym, pretože sa čistí cez filtre. Pridávajú sa doňho rôzne látky, aby nám do vzduchu stúpal biely dym tvorený prevažne vodnou parou. Do ovzdušia uniká iba 15 percent povolených hodnôt emisií, čím sa naša prevádzka zaraďuje medzi porovnateľné prevádzky v západnej Európe,“ [2].

Tvrdenie, že do ovzdušia uniká iba 15 % povolených hodnôt emisií vytvára pozitívny dojem. Avšak v skutočnosti spomínaných 15 % neplatí pre každú zo znečisťujúcich látok, ktorá sa v spaľovni vyprodukuje. Napríklad v roku 2022 bola priemerná ročná hodnota oxidov dusíka (NOx) pre kotol K1 v spaľovni 126,1 mg.m-3 a emisný limit bol v tom čase 180 mg.m-3 [3], čo znamená že do ovzdušia uniklo 70 % povolených emisných hodnôt pre NOx. Z druhého kotla označovaného ako kotol K2 uniklo 75,6 % povolených emisných hodnôt NOx (priemerná ročná hodnota bola 151,24 a emisný limit 200 mg.m-3 [3]). Keďže sme na exkurzii neboli prítomní, neostáva nám nič iné ako dúfať, že žiakom bolo vysvetlené, že aj keď spaľovňa dosahuje emisné limity, stále je veľkým zdrojom znečistenia ovzdušia (aj v zmysle platnej legislatívy). Aj keby platilo tých 15 percent, stále ide o tony znečisťujúcich látok vypustených do prostredia. Veríme, že žiakom boli rovnako dobre prezentované aj iné, lepšie možnosti nakladania s odpadom, keďže energetické zhodnocovanie je po skládkovaní druhým najhorším spôsobom nakladania s odpadom. .

Na záver pridávame vyjadrenie Shloma Dowena, národného koordinátora organizácie UKWIN, ktorý sa vzhľadom na prípad greenwashingu spaľovní v Spojenom kráľovstve vyjadril nasledovne: „Je otrasné, že deti spolu so zvyškom verejnosti sú kŕmené greenwashingom zo spaľovní, keď to, čo skutočne potrebujeme, sú úprimné rozhovory o tom, ako môžeme znížiť a prípadne odstrániť odpad. Šírenie propagandy nie je spôsob, ako vybudovať dôveru verejnosti. Spoločnosti, ktoré sa spoliehajú na odpad, ktorý poskytujú domácnosti a podniky, by si mali uvedomiť skutočné environmentálne náklady kultúry vyhadzovania, z ktorej profitujú.“ [1]

Zdroje:

[1] https://www.opendemocracy.net/en/incinerators-more-polluting-than-coal-stations-greenwashing-uk-carbon-plastic-renewable/

[2] https://ciernalabut.dennikn.sk/11461/v-kosickej-spalovni-hori-odpad-nepretrzite-kotol-ho-premiena-na-teplo-pre-tisice-domacnosti/

[3] https://www.kosit.sk/wp-content/uploads/2023/05/KONSOLIDOVANA-VYROCNA-SPRAVA_2022_KOSIT_sprava-auditora.pdf

Cieľová skupina: 
Typ informácie: