Spaľovne odpadu nedokážu vyrábať zelenú energiu

Tlačová správa
Košice
5. máj 2006
Aktuálna štúdia Priateľov Zeme spochybnila tvrdenia, že spaľovne odpadu sú schopné vyrábať "zelenú" či "obnoviteľnú" energiu. Podľa výsledkov analýzy totiž produkujú viac emisií oxidu uhličitého ako elektrárne, ktoré využívajú zemný plyn. Energetické využívanie spaľovní odpadu teda nemožno považovať za spôsob, ako zmierňovať vplyv ľudskej činnosti na klimatické zmeny.
Britskí Priatelia Zeme porovnávali dopady viacerých technológií výroby energie. Spaľovne, ktoré sú využívané len na výrobu elektriny, v súčasnosti v porovnaní s elektrárňami na zemný plyn produkujú o 33% viac skleníkových plynov. Do roku 2020 ich však budú podľa záverov analýzy produkovať až o 78% viac ako elektrárne na zemný plyn a len o 5% menej ako uhoľné elektrárne. V súčasnosti spaľovne, ktoré "zhodnocujú" odpad nielen na výrobu elektriny ale aj tepla, produkujú zhruba rovnaké množstvo emisií CO2 ako elektrárne na zemný plyn.

Pre stabilitu klímy je podľa britských prepočtov najlepším riešením vysoká miera triedenia, recyklácie a kompostovania odpadu. Zvyšný odpad by mal byť zlikvidovaný pomocou tzv. mechanicko-biologickej úpravy tak, aby len malá časť odpadov končila na skládkach.

"Ak vlády členských štátov Európskej únie - vrátane slovenskej - deklarujú, že ich prioritou je tzv. zelená energia, mali by zaujať zásadný postoj a nepodporovať budovanie nových spaľovní, ktoré majú produkovať energiu. Takzvané energetické využitie odpadu totiž znamená spaľovanie plastov a ďalších látok s vysokým obsahom fosílnych palív, ktoré vedú k produkcii skleníkových plynov," poznamenal Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ.

Problém energetického využitia spaľovní upravuje aj nová odpadová stratégia, ktorú v decembri predložila Európska komisia. Environmentálne organizácie vrátane Priateľov Zeme-SPZ v tejto súvislosti vyzvali Komisiu aj ministrov životného prostredia, aby návrh zmenili a uprednostnili recykláciu pred spaľovaním. Návrhom odpadovej stratégie sa čoskoro bude zaoberať Európsky parlament. Organizácie tiež žiadajú, aby z fondov EÚ predstali byť dotované spaľovne na úkor recyklačných zariadení.

Viac informácií:
Celý text štúdie (v angličtine) nájdete na:
http://www.foe.co.uk/resource/reports/changing_climate.pdf
Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk