Mimovládne organizácie žiadajú jasné "Nie" dovozu odpadov

Tlačová správa
Košice
24. marec 2006
Koalícia európskych environmentálnych organizácií vrátane Priateľov Zeme-SPZ dnes vyzvala ministrov životného prostredia v krajinách EÚ, aby odmietla návrh, ktorý umožní dovoz odpadu za účelom spaľovania. Spaľovne by podľa neho mohli byť preklasifikované zo zariadení na zneškodnenie odpadu na zariadenia na jeho energetické využitie.
Návrh je súčasťou novej stratégie v oblasti odpadového hospodárstva, ktorú v decembri predložila
Európska komisia. Nasledujúci týždeň sa ním budú zaoberať experti z jednotlivých členských krajín, ktorí pripravia podklady pre rozhodnutie ministrov. Slovenský minister životného prostredia už oznámil, že - podobne, ako jeho český kolega - bude aktívne vystupovať proti takémuto návrhu.

Organizácie vyzývajú ostatných ministrov životného prostredia z EÚ, aby podporili slovenské a české stanovisko. Už v súčasnosti dochádza k tzv. ekodumpingu - pokusom o dovoz odpadu do nových nových členských štátov, kde je spaľovanie lacnejšie. Úrady v susedných Čechách odhalili dovoz 10- až 20-tisíc ton odpadu. Veľké množstvo dovezeného odpadu bolo nelegálne spálené na voľnom priestranstve pri nemecko-českých hraniciach. Slovenskí colníci tento týždeň v Brodskom zadržali kamión, ktorý sa pokúsil ilegálne doviezť odpad na naše územie. Inšpekcia životného prostredia od jesene riešila prípad dovozu 1300 ton odpadu na spálenie v Partizánskom. Dovezený odpad v minulosti skočil aj na ilegálnej skládke v Bošanoch.

Momentálne považuje legislatíva EÚ spaľovanie odpadov za "zneškodnenie", pričom je dovoz odpadov za účelom zneškodnenia zakázaný. Povolený je však ich dovoz za účelom zhodnotenia.

"Ak by návrh prešiel, stal by sa dovoz za účelom spaľovania legálny a na Slovensko by bolo možné bez obmedzení dovážať veľké množstvá odpadov. Pre našu krajinu by to znamenalo nielen zvýšenú záťaž na životné prostredie, ale zrejme aj investovanie prostriedkov do spaľovní na úkor čistejších recyklačných zariadení," uviedol Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme-SPZ.

"Je neprijateľné, aby iné krajiny niesli bremeno spaľovania nemeckého odpadu. Boli by sme radi, keby naše ministerstvo životného prostredia pri odpade určenom na spálenie rešpektovalo princíp jeho likvidácie v blízkosti miesta vzniku," poznamenal Leif Miller, riaditeľ Nemeckej spoločnosti pre ochranu prírody (NABU).

Problémom je však aj kontrola, kam kamióny s odpadmi skutočne pôjdu a kde odpad skončí. Hrozí, že odpad deklarovaný na spálenie bude napokon smerovať na nelegálne skládky. "Ak sa už teraz, za prísnejšieho režimu, niektorí podnikatelia snažia dovážať zmiešané odpady na nelegálne skládky, môžeme predpokladať, ako tento problém narastie po uvoľnení možnosti dovozu zmiešaných odpadov na Slovensko," varuje Hegyi.

Návrh komisie preklasifikovať spaľovanie na "energetické zhodnocovanie" neberie do úvahy, že k úsporám energie ale aj materiálu vedie recyklácia, nie spaľovanie odpadu. Pri recyklácii dochádza k ušetrenie 3 až 5-krát väčšieho množstva energie potrebnej na výrobu materiálu, ako sa spálením vyprodukuje. Environmentálne organizácie preto žiadajú, aby bol návrh z novej odpadovej stratégie vypustený. Žiadajú tiež, aby Európska únia stanovila konkrétne ciele pre recykláciu a prevenciu vzniku odpadu a prijala samostatnú smernicu o triedení a zhodnocovaní bioodpadov.
Ladislav Hegyi, predseda Priateľov Zeme-SPZ, Tel.: 0903 628 503, hegyi@priateliazeme.sk
Barbora Černušáková, mediálna koordinátorka. Tel: 02/524 421 04, cernusakova@changenet.sk
PrílohaVeľkosť
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Bošany, Zdroj: SIŽP240.96 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Bošany, Zdroj: SIŽP193.53 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Bošany, Zdroj: SIŽP263.65 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Bošany, Zdroj: SIŽP195.6 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP183.96 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP183.88 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP169.1 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP140.79 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP141.14 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP149.15 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP132.75 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP165.91 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP153.65 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP146.47 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP158.79 KB
Image icon Nelegálne dovezené odpady z Nemecka do obce Partizánske, Zdroj: SIŽP149.73 KB
Image icon Nelegálne spaľovanie z Nemecka dovezeného nelegálneho odpadu do Českej republiky, Zdroj: STUŽ27.95 KB
Image icon Nelegálne spaľovanie z Nemecka dovezeného nelegálneho odpadu do Českej republiky, Zdroj: STUŽ6.34 KB
Image icon Nelegálne spaľovanie z Nemecka dovezeného nelegálneho odpadu do Českej republiky, Zdroj: STUŽ9.28 KB
Témy: